საქართველოს საცხენოსნო სპორტის ფედერაციის ყრილობის (14.12.2012წ) დელეგატების სია.

საქართველოს საცხენოსნო სპორტის ფედერაციის  2008-2012 წლების ანგარიში.

საქართველოს საცხენოსნო სპორტის ეროვნული ფედერაციის წესდება.

საქართველოს საცხენოსნო სპორტის ეროვნული ფედერაციის წევრთა საერთო კრების ოქმი - 14.12.2012 წ.